Organizers

Rafał Gruszczyński (UMK)

Andrzej Indrzejczak (UŁ)

Tomasz Jarmużek (UMK)

Janusz Kaczmarek (UŁ)

Grzegorz Malinowski (UŁ)

Krystyna Mruczek-Nasieniewska (UMK)

Marek Nasieniewski (UMK)

Rafał Palczewski (UMK)

Andrzej Pietruszczak (UMK)

polish Nicolaus Copernicus University Faculty of Humanities Logic and Logical Philosophy